Vormsnoei Voorjaar 2024 Wijk Zuid

Vanaf week 1 van 2024 kunt u ons weer tegenkomen tijdens de vormsnoei ronde van de Gemeente Groningen in de wijk Zuid. Het zogenaamde vormsnoeien van bomen is erop gericht om de kroonvorm van een boom (het bovenste gedeelte met takken en bladeren dat wordt gedragen door de stam) te behouden, en om onveilige situaties en schade te voorkomen. Bij vormsnoei gaat het voornamelijk om in het verleden geknotte of gekandelaberde bomen, die tot op de knot teruggezet worden en op deze manier weer opnieuw kunnen uitlopen.

De gewenste hoogte van een takvrije stam is voor autowegen minimaal 4,6 meter, voor overige wegen/straten 4,2 meter en voor voet- en fietspaden 2,5 meter. Vanaf het moment dat een boom de benodigde stamhoogte heeft bereikt valt een boom onder onderhoudssnoei. Hierbij is de snoei voornamelijk gericht op het voorkomen van schade. De frequentie van het snoeien varieert tussen één keer per jaar en één keer in de vier jaar en is afhankelijk van de mate van mogelijke gevaarzetting en leeftijd. Ruim de helft van alle bomen wordt één keer in de vier jaar geïnspecteerd en gesnoeid. De boomverzorgers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden. Een deel van de snoeiwerkzaamheden wordt uitbesteed aan een aannemer.

Alle boomverzorgers zijn ETW (European Tree Worker) gecertificeerd en werken volgens de ‘richtlijnen werken in de boomverzorging’. Alleen als het nodig is worden bomen gesnoeid. Dit wordt ter plekke door de boomverzorgers beoordeeld.

Lees hier de nieuwsbrief: Vormsnoei Voorjaar 2024 Wijk Zuid

Dit project is inmiddels afgerond.


vos logo 150