SNOEIEN

Onderhoud van de boom

De belangrijkste vorm van onderhoud voor de boom is snoeien. Snoeien is vooruitzien. Als een boom niet tijdig word gesnoeid kan de boom in conflict raken met zijn omgeving. Dit kan overlast veroorzaken. Een boom moet vakkundig gesnoeid worden, want het uiterlijk van de boom en zijn vitaliteit mogen niet aangetast worden.

 

Bomen kappen

Ondanks regelmatig onderhoud en een goede verzorging kan het zijn dat een boom toch gekapt moet worden. Dit kan komen doordat een boom is aangetast of gewoon ziek is. Indien er sprake is van grote schimmelaantasting en verminderende conditie van een boom is het verstandig om contact met ons op te nemen.

 

 

 

 

Het (ver)planten van bomen

De aanplant van nieuwe bomen vraagt om de nodige expertise. Bomen moeten op de locatie immers optimaal kunnen groeien. Tal van afwegingen bepalen het uiteindelijke advies. Het begint bij de keuze van de te planten boom.

 

 

 

 

 

Inspecteren van de bomen

Iedere eigenaar of beheerder van een boom is wettelijk verplicht om de bomen periodiek te inspecteren op veiligheid. Wij werken volgende de VTA-methode. De eerste stap is het visueel beoordelen van de bomen. Zijn er geen uiterlijk waarneembare afwijkingen dan is de boom voldoende veilig.

 

Gezondheid- en schaderisico's

De visuele beoordeling wordt meestal aangevuld met kloppen op de stamvoet, om holten op te sporen. Als er afwijkingen te zien zijn, bijvoorbeeld een holle stam, zwamvorming of breukrisico’s, dan moet er nader onderzoek plaatsvinden. Als een vallende tak schade veroorzaakt is er sprake van schuld aansprakelijkheid. De beheerder moet kunnen aantonen dat de betreffende boom regelmatig geïnspecteerd is, en veilig bevonden. Wij kunnen u ondersteunen om deze zorgplicht op een juiste en efficiënte wijze uit te voeren.

  

 

Calamiteiten

Calamiteiten zijn voor gedupeerden onverwachte situaties die vaak met emoties gepaard gaan. Bij stormschade, komt onze Calamiteitendienst direct in actie.

 

Direct in actie

Onze dienstverlening is hierop ingesteld en wij zijn 24 /7 in de week bereikbaar. Onze ervaren en deskundige medewerkers zijn binnen ons werkgebied snel ter plaatse, inventariseren de situatie en coördineren het werk. We zoeken naar een gepaste oplossing.

 

  

×

TOP