Snoeien in Villabuurt en Klein Martijn

Op dit moment zijn we aan het snoeien in Villabuurt en Klein Martijn. Het snoeien van bomen is erop gericht om de kroonvorm van een boom (het bovenste gedeelte met takken en bladeren dat wordt gedragen door de stam) te behouden en om onveilige situaties en schade te voorkomen. Bij jonge bomen is het nodig om de zijtakken te verwijderen omdat een tak niet mee de hoogte in groeit. Een jonge boom waar op één meter hoogte een zijtak is ontstaan, zal na verschillende jaren nog steeds die tak hebben op 1 meter hoogte. Om een goed ontwikkelde boom te krijgen met een takvrije stam is het dus nodig om takken te snoeien. Tot hoe ver de takken op de stam moeten worden weggehaald is afhankelijk van het verkeer dat er onder door rijdt.

De gewenste hoogte van een takvrije stam is voor autowegen minimaal 4,6 meter, voor overige wegen/straten 4,2 meter en voor voet- en fietspaden 2,5 meter. Vanaf het moment dat een boom de benodigde stamhoogte heeft bereikt valt een boom onder onderhoudssnoei. Hierbij is de snoei voornamelijk gericht op het voorkomen van schade. De frequentie van het snoeien varieert tussen één keer per jaar tot één keer in de vier jaar en is afhankelijk van de mate van mogelijke gevaarzetting en leeftijd. Ruim de helft van alle bomen wordt één keer in de vier jaar geïnspecteerd en gesnoeid. De boomverzorgers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden. Een deel van de snoeiwerkzaamheden wordt uitbesteed aan een aannemer.

Alle boomverzorgers zijn ETW (European Tree Worker) gecertificeerd en werken volgens de ‘richtlijnen werken in de boomverzorging’. Alleen als het nodig is worden bomen gesnoeid. Dit wordt ter plekke door de boomverzorgers beoordeeld.

Dit project is inmiddels afgerond.


vos logo 150