HET (VER)PLANTEN VAN BOMEN

De aanplant van nieuwe bomen vraagt om de nodige expertise. Bomen moeten op de locatie immers optimaal kunnen groeien. Tal van afwegingen bepalen het uiteindelijke advies. Het begint bij de keuze van de te planten boom.

Vervolgens wordt gekeken naar de plaats waar de boom komt te staan, de ruimte die de boom mag innemen op deze plaats en hoeveel ondergrondse ruimte de boom nodig heeft. Dan moet er zorgvuldig een plantgat gegraven worden met voldoende ruimte voor het uitgroeiende wortelpakket en een toereikende vochtvoorziening. Na het planten heeft de boom nog enige zorg nodig, zoals in de eerste periode water en begeleidingssnoei. Met onze ruime ervaring in het planten van bomen, onze zorgvuldige voorbereiding en nazorg garanderen wij u een goed resultaat zonder teleurstellingen. 


Het slagen van het verplanten van een boom vereist eveneens de nodige expertise. Een VTA (Visual Tree Assesment) en een grondig bodemonderzoek gaan hier meestal aan vooraf. Vos Groenverzorging verzorgt en begeleid het transport van de bomen naar de nieuwe plantlocatie. Tevens dragen wij zorg voor de voorbereiding van de nieuwe plantlocatie. Bij het verplanten van een boom is tevens een goede nazorg van belang. Op eigen kracht kan de boom het namelijk niet overleven. Regelmatige controles en watergiften zijn van essentieel belang voor het slagen van de verplanting. Uw boom is onze zorg. Onze jarenlange ervaring met het (ver)planten van bomen geeft u een optimaal resultaat !

Contact

Vos Groenverzorging
Dwazziewegen 17
9301 ZR RODEN
Tel: 06-53240346
E-mail:  info@vos-roden.nl
Internet: www.vos-roden.nl

Privacy Policy

Lees hier verder.


Algemene voorwaarden

Lees hier verder.

vos logo 150