INSPECTEREN VAN DE BOOM

Iedere eigenaar of beheerder van een boom is wettelijk verplicht om de bomen periodiek te inspecteren op veiligheid. Wij werken volgende de VTA-methode. De eerste stap is het visueel beoordelen van de bomen. Zijn er geen uiterlijk waarneembare afwijkingen dan is de boom voldoende veilig.

De visuele beoordeling wordt meestal aangevuld met kloppen op de stamvoet, om holten op te sporen. Als er afwijkingen te zien zijn, bijvoorbeeld een holle stam, zwamvorming of breukrisico’s, dan moet er nader onderzoek plaatsvinden. 


De resultaten van de veiligheidsinspectie zijn:

  • Inzicht in de veiligheid van uw boombestand;
  • Een overzicht van alle onveilige bomen en risicobomen;
  • Voldoen aan de wettelijke zorgplicht;
  • Eenduidig vastgelegd inspectie-resultaten.

Als een vallende tak schade veroorzaakt is er sprake van schuld aansprakelijkheid. De beheerder moet kunnen aantonen dat de betreffende boom regelmatig geïnspecteerd is, en veilig bevonden. Wij kunnen u ondersteunen om deze zorgplicht op een juiste en efficiënte wijze uit te voeren. Vos Groenverzorging voert inspecties uit volgens de VTA methode. Zowel de eerste visuele inspecties, als het nader onderzoek kunnen door ons worden uitgevoerd. Ook adviseren wij u graag over het opstellen van een boombeheer- of boombeleidsplan.

Contact

Vos Groenverzorging
Dwazziewegen 17
9301 ZR RODEN
Tel: 06-53240346
E-mail:  info@vos-roden.nl
Internet: www.vos-roden.nl

Privacy Policy

Lees hier verder.


Algemene voorwaarden

Lees hier verder.

vos logo 150